Af!
1990

Elke hardloper staat voor een Millenniumdoel

Doel
2015

Millenniumdoelen

Hoe ver zijn we?

Ga naar de race

1

Armoede

Het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft is gehalveerd - 100%

Minder armoede en honger

100

2

Onderwijs

9 van de 10 kinderen in ontwikkelingslanden gaat naar school – 55%

Alle kinderen naar school

55

3

Gender gelijkheid

Evenveel meisjes als jongens gaan naar school – 100%

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

100

4

Kindersterf-te

Elke dag sterven er 18.000 kinderen minder - 80%

Minder kindsterfte

80

5

Moedersterf-te

De moedersterfte is bijna gehalveerd - 60%

Minder moedersterfte

60

6

Ziekten

De epidemieën van AIDS en malaria zijn omgebogen en elk jaar zijn er minder mensen geïnfecteerd - 100%

Minder hiv/ aids, malaria en andere ziekten

100

7

Duurzaam leefmilieu

2.6 miljard mensen hebben nu toegang tot schoon drinkwater - 100%

Een duurzaam leefmilieu

100

8

Wereldwijd samenwerkingsverband

Hardloper 8 heeft geen duidelijke en meetbare eindstreep, en kan daarom niet meedoen aan de race.

Wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling

0

Af!

Ga verder…

Klaar voor de start

En

Af!

Klik op een hardlopers om meer te lezen over het doel

Bron: VN

#1 Minder armoede en honger

 • Het doel is gehaald.
 • Het aantal mensen dat wereldwijd in extreme armoede leeft is meer dan gehalveerd tussen 1990 en 2015. De VN schat dat er nu wereldwijd 836 miljoen mensen in extreme armoede leven. In 1990 waren dat er 2 miljard. Deze afname van armoede heeft plaatsgevonden ondanks de snelle bevolkingsgroei van de laatste 25 jaar.
 • Het aantal kinderen met ondergewicht is afgenomen van 160 miljoen in 1990 tot 90 miljoen in 2015.
 • Veel mensen die in armoede leefden in China en andere Aziatische landen hebben een enorme groei in rijkdom meegemaakt en verschillende Afrikaanse landen zijn enorm vooruitgegaan, ook al blijven er grote uitdagingen, vooral in Sub-Sahara Afrika.

#2 Alle kinderen naar school

 • Het doel is voor de helft gehaald.
 • Negen van elke tien kinderen gaan nu naar school, in 1990 was dit rond 80%. Daarom zijn we nu halverwege het doel om alle kinderen naar school te laten gaan.
 • Het is gebleken dat investeringen in materiaal voor docenten, gratis maaltijden voor kinderen en gratis onderwijs effectief zijn om meer arme kinderen naar school te krijgen. Meer meisjes gaan naar school als zij toegang hebben tot eigen toiletten.
 • Het aantal kinderen dat in Tanzania naar school gaat is verdubbeld sinds 1999. Ook kinderen in Ghana, Kenia, Mozambique, Ethiopië en Nepal hebben baat bij gratis onderwijs.
 • Laos, Rwanda en Vietnam zijn koplopers wat betreft het verminderen van het aantal kinderen dat niet naar school gaat, dit aantal is in de laatste vijf jaar met 85% verminderd.

#3 Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

 • Het doel van gender gelijkheid in het onderwijs is gehaald.
 • In 1990 kregen 86 meisjes per elke 100 jongens lager en middelbaar onderwijs in ontwikkelingslanden. In 2015 is dit opgelopen tot 98 meisjes per 100 jongens.
 • Ook bij het hoger onderwijs is er nu meer gelijkheid. Gemiddeld staan er 101 vrouwen ingeschreven bij het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden per elke 100 mannen.
 • Rwanda kent wereldwijd het grootste aandeel van vrouwen in het parlement.
 • Gender gelijkheid is in veel landen aan het groeien.
 • Desalniettemin zijn er nog steeds grote uitdagingen met betrekking tot vrouwenrechten. Vrouwen zijn bijvoorbeeld nog vaak aangewezen op de onzekere en nadeligere banen dan mannen en krijgen vaak een lager loon.

#4 Minder kindsterfte

 • Het doel om kindersterfte met tweederde te verminderen is voor 80% gehaald.
 • Vergeleken met 1990 sterven er nu dagelijks 18.000 kinderen minder.
 • In de laatste twintig jaar is het aantal kinderen dat voor hun vijfde verjaardag sterft sneller afgenomen dan ooit. Sinds 1990 is het aantal sterfgevallen gehalveerd; van 90 doden per 1.000 levendgeborenen tot 43 per 1.000 levendgeborenen in 2015.
 • Grote vaccinatieprogramma’s hebben tussen 2000 en 2013 15,6 miljoen kinderen gered van een dood door mazelen.
 • Desalniettemin sterven er nog steeds wereldwijd gemiddeld 16.000 kinderen per dag. Zij sterven vaak aan ziektes zoals malaria en diarree die voorkomen en genezen kunnen worden.

#5 Minder moedersterfte

 • Het doel om moedersterfte met tweederde te verminderen is voor 60% gehaald.
 • Het aandeel vrouwen dat in het kraambed sterft is met 45% verminderd, van 380 doden per 100.000 in 1990 naar 210 per 100.000 in 2013.
 • In ontwikkelingslanden wordt nu 70% van de vrouwen tijdens de bevalling bijgestaan door bekwaam gezondheidspersoneel. In 1990 was dit 56%. Vooral vrouwen uit Noord Afrika en Zuidoost Azië worden nu vaker tijdens een bevalling bijgestaan door een verloskundige.
 • Veel landen ontberen nog steeds een goed functionerend gezondheidszorg systeem. Dit is vooral het geval in Sub-Sahara Afrika.
 • De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt zwangere vrouwen aan om tenminste vier controles door getraind gezondheidspersoneel te hebben tijdens hun zwangerschap. In regio’s in ontwikkeling is het aandeel vrouwen dat deze vier controles krijgt nu gestegen van 35% in 1990 naar 52% in 2014.

#6 Minder hiv/ aids, malaria en andere ziekten

 • Het doel om een aantal van de meest besmettelijke ziekten wereldwijd om te buigen is gehaald.
 • In 2014 werden er 13,6 miljoen mensen  behandeld met HIV medicijnen. Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van 2003 toen slechts 800.000 mensen toegang hadden tot deze medicijnen.
 • Het aantal nieuwe HIV infecties is wereldwijd met 40% gedaald tussen 2000 en 2013 en het meeste aantal AIDS doden per jaar ooit is in 2005 met 2,4 miljoen bereikt. In 2013 is dit aantal tot 1,5 miljoen gedaald.
 • Malaria is nog steeds een enorm probleem, maar het toegenomen gebruik van muskietennetten heeft gezorgd voor een afname van sterfte als gevolg van malaria met 58% tussen 2000 en 2015. Dit heeft 6,2 miljoen levens minder gekost, met name van kleine kinderen.
 • Tuberculose is met 45% gedaald sinds 1990.

#7 Een duurzaam leefmilieu

 • Het doel om het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater te halveren is gehaald. Dit komt vooral door de landen die investeren in betere water en sanitatie. Since 1990 hebben meer dan 2,6 miljard mensen toegang tot schoon drinkwater gekregen.
 • Doel nummer 7 gaat ook over biodiversiteit, ontbossing, krottenwijken en de uitstoot van CO2.
 • Meer natuur wordt nu beschermd. In 1990 was 8,7% van de wereldwijde landmassa beschermd natuurgebied en dit nam toe tot 15,2% in 2014. Maar er ligt wereldwijd nog steeds een enorme druk op het milieu en veel planten- en dierensoorten worden met uitsterven bedreigd.
 • De wereldwijde CO2 uitstoot is met 50% gestegen sinds 1990. 2014 was het eerste jaar ooit waarin de uitstoot niet steeg, ondanks de economische groei.

#8 Wereldwijd samenwerkingsverband voor ontwikkeling

 • Ontwikkelingslanden hebben de afgelopen tien jaar meer toegang gekregen tot markten van rijke landen.
 • Toegang tot communicatietechnologie is met een buitengewone snelheid gestegen. 84% van de inwoners van ontwikkelingslanden bezitten een eigen mobiele telefoon met internettoegang. Tweederde van alle internetgebruikers leeft in ontwikkelingslanden en dit aantal is in de afgelopen vijf jaar (2009-2014) verdubbeld. Het internet wordt steeds meer gebruikt voor handel en mobiele diensten.
 • Tijdens de eeuwwisseling is er publieke druk gekomen op Westerse overheden om schuldenverlichting te verlenen aan ontwikkelingslanden. Dit heeft ertoe geleid dat de schulden met een kwart zijn afgenomen in slechts tien jaar.
 • In 2013 bereikte ontwikkelingshulp het hoogste niveau ooit. Slechts vijf landen hebben het VN doel gehaald om 0,7% van het BNP aan hulp te besteden. Nederland heeft dit doel tot 2013 gehaald, maar is daarna onder de norm gezakt.