ZDAJ!
1990

Vsak tekač predstavlja en razvojni cilj tisočletja

Cilj, leto 2015
2015

Razvojni cilji tisočletja

Kako daleč smo prišli?

Pojdi na tekmovanje

1

Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto

Cilj je bil dosežen

Delež revnih na svetu se je zmanjšal za več kot polovico

100

2

Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

V državah v razvoju zdaj obiskuje šolo 9 od 10 otrok.

Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

50

3

Zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske

Šolo obiskuje enako število deklic in dečkov

100

4

Zmanjšati smrtnost otrok

Vsak dan umre 17 000 otrok manj

Zmanjšati smrtnost otrok

70

5

Izboljšati zdravje mater

Umrljivost med porodom in nosečnostjo se je zmanjšala skoraj za polovico.

Izboljšati zdravje mater

60

6

Boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in ostalim boleznim

Omejene so bile epidemije aidsa in malarije, letno se zmanjšuje število okuženih.

Boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in ostalim boleznim

100

7

Dostop do čiste pitne vode ima že 2,3 milijarde ljudi

Zagotoviti okoljsko trajnost

100

8

Tekač št. 8 nima jasne in izmerljive ciljne črte, zato ne more tekmovati.

Vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj

ZDAJ!

Nadaljujmo...

Na mesta

Pripravite

ZDAJ!

Za povečanje besedila kliknite na stavek.

Vir: Združeni narodi

#1 Delež revnih na svetu se je zmanjšal za več kot polovico

 •  Cilj je bil dosežen.
 •  Delež ljudi, ki živijo v skrajni revščini, se je med letoma 1990 in 2010 zmanjšal za polovico. Po ocenah iz leta 2010 je v revščini živelo 1,2 milijarde ljudi, leta 1990 pa je bilo revnih 2 milijardi. Lahko rečemo, da se je to število prepolovilo, saj se je povečalo tudi število svetovnega prebivalstva. Po podatkih Svetovne banke bo število skrajno revnih v letu 2015 znašalo manj kot milijardo.
 • Delež otrok s podpovprečno telesno težo se je od 160 milijonov v letu 1990 zmanjšal na 99 milijonov leta 2012, torej za kar 38 odstotkov.
 • Gmotni položaj številnih revnih na Kitajskem in v drugih azijskih državah se je zelo izboljšal, mnoge afriške države pa so dosegle velik napredek. Najslabše razmere so v podsaharski Afriki.
 • Po ocenah Združenih narodov je bilo v obdobju od 2011 do 2013 kronično podhranjenih približno 842 milijonov ljudi.

#2 Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

 • Čeprav šolo obiskuje 9 od 10 otrok, je za nami šele pol poti do cilja: obiskovanje šole za vse otroke; to je prvi cilj, za katerega Združeni narodi ugotavljajo, da ne bo dosežen do leta 2015.
 • Vlaganje v izobraževanje učiteljev, brezplačni obroki za otroke in brezplačno šolanje so pravi načini, kako doseči, da bi vsi otroci obiskovali šolo. Več deklic obiskuje šolo, če imajo ločena stranišča. Prizadevanja so bila uspešna v številnih krajih.
 • V Tanzaniji danes šolo obiskuje še enkrat več otrok kot leta 1999. Tudi otroci iz Gane, Kenije, Mozambika, Etiopije in Nepala imajo možnost brezplačnega šolanja.
 • Laos, Ruanda in Vietnam so vodilne med državami, ki jim je v zadnjih petih letih uspelo kar za 85 odstotkov zmanjšati število otrok, ki ne obiskujejo šole. Danes je Ruanda afriška država z največjim odstotkom otrok, ki obiskujejo šolo. Nova šolska reforma za otroke te države prinaša pravico do 12-letnega brezplačnega šolanja.
 • Še vedno pa ostajajo izzivi: treba bo doseči še preostalih 10 odstotkov; potrebno je kakovostno izobraževanje, pri čemer je treba zagotoviti, da otroci končajo šolanje.

#3 Šolo obiskuje enako število deklic in dečkov

 • Enakost med spoloma se izboljšuje v številnih državah.
 • Leta 1990 je osnovno šolo obiskovalo 86 deklic na vsakih 100 dečkov, leta 2012 pa 97 deklic na 100 dečkov. V državah v razvoju pri visokošolski izobrazbi velja enakost med spoloma.
 • V Ruandi je v primerjavi z drugimi državami – bogatimi ali v razvoju – zastopanost žensk v parlamentu največja.
 • Kljub temu na področju pravic žensk ostajajo veliki izzivi: ženske še vedno usmerjajo k manj zanesljivim in manj ugodnim poklicem kot moške; pogosto so tudi slabše plačane.

#4 Zmanjšati smrtnost otrok

 • Doseženih je 70 odstotkov tega cilja.
 • V preteklih dveh desetletjih se je število otrok, ki umrejo pred petim rojstnim dnem, zmanjševalo hitreje kot kdaj koli prej. Od leta 1990 se je njihovo število skoraj prepolovilo, z 90 smrti na 1 000 živorojenih otrok na 48 leta 2012.
 • Med letoma 2000 in 2012 so z obsežnimi programi cepljenja skoraj 14 milijonov otrok rešili pred smrtjo zaradi ošpic.
 • Leta 2011 se je stopnja umrljivosti otrok prvič spustila pod 7 milijonov letno. Leta 2012 se je še dodatno zmanjšala, na 6,6 milijona.
 • Otroci običajno umirajo zaradi bolezni kot so malarija in diareja, ki se pogosto lahko preprečijo in zdravijo.

#5 Izboljšati zdravje mater

 • Doseženih je 60 odstotkov tega cilja.
 • Število žensk, ki umrejo pri porodu, se je skoraj prepolovilo (45 odstotkov), s 380 smrti na
  100 000 porodnic leta 1990 na 210 leta 2013.
 • Pri 68 odstotkih porodov v državah v razvoju sodeluje usposobljeno zdravstveno osebje. Leta 1990 je ta delež znašal 56 odstotkov. Posebno ženskam iz severne Afrike in jugovzhodne Azije pri porodu zdaj pogosteje pomagajo babice.
 • Številne države nimajo uspešno delujočega zdravstva, zlasti države podsaharske Afrike.
 • Delež žensk v državah v razvoju, ki jih med nosečnostjo obravnava zdravstveno osebje, se je povečal s 65 odstotkov leta 1990 na 83 odstotkov leta 2012.

#6 Boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in ostalim boleznim

 • Cilj je bil dosežen.
 • Leta 2012 je 1,6 milijona ljudi dobilo zdravila za aids, kar je na letni ravni največ do zdaj. Leta 2012 se je zdravilo 9,5 milijona bolnikov. Med letoma 2011 in 2012 se je na svetovni ravni število HIV-pozitivnih na 100 odraslih, starih od 15 do 49 let, zmanjšalo za 44 odstotkov.
 • Leta 2012 se je zdravilo 900 000 HIV-pozitivnih nosečnic, kar je preprečilo širjenje te bolezni na nerojene otroke.
 • Malarija še vedno ostaja velika težava, vendar pa je povečana raba mrež proti komarjem v obdobju 2000–2012 pripomogla k zmanjšanju števila umrlih za to boleznijo za 42 odstotkov. V istem obdobju je tudi pomagala rešiti 3 milijone otrok.

#7 Zagotoviti okoljsko trajnost

 • Cilj št. 7 pokriva tudi področja kot so biotska raznovrstnost, krčenje gozdov, barakarska naselja in emisije CO2. Cilj je bil dosežen na področju pitne vode.
 • Svet je dosegel cilj za polovico zmanjšati število ljudi brez dostopa do čiste pitne vode, predvsem zaradi večjega vlaganja držav v izboljšanje kakovosti vode in komunalne ureditve.
 • Od leta 1990 je dostop do čiste vode dobilo več kot 2,3 milijarde ljudi, kljub temu pa 748 milijonov še vedno pije vodo iz virov, ki niso varni.
 • Emisije CO2 na svetovni ravni se še vedno gibljejo v napačno smer. Od 2010 do 2011 se je svetovna emisija CO2 povečala za 2,6 odstotka.

#8 Vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj

 • V zadnjih desetih letih so države v razvoju dobile večji dostop do trgov v bogatih državah. Največjo rast so beležile najbogatejše države v razvoju.
 • Dostop do komunikacijske tehnologije se izjemno hitro širi. 84 odstotkov vseh prebivalcev držav v razvoju ima mobilni telefon s širokopasovno povezavo. Dve tretjini vseh uporabnikov interneta živita v državah v razvoju, medtem ko se je v zgolj petih letih (2009–2014) njihovo število podvojilo.
 • Ob prelomu tisočletja je javnost pritisnila na vlade zahodnih držav, naj črtajo dolgove držav v razvoju, zato se je dolg v le desetih letih zmanjšal na četrtino.
 • Leta 2013 je razvojna pomoč dosegla najvišjo raven doslej. Le pet držav je doseglo cilj Združenih narodov, zagotoviti donacijo v višini 0,7 odstotka svojega BDP. Danska je ena od držav, ki so leta 2013 zagotovile 0,85 odstotka BDP.