1/5 af Latinamerika er nu beskyttet

133% flere land- og kystarealer i Latinamerika er nu beskyttet. Til gavn for kontinentets naturressourcer, økosystemer og fødevareproduktion.

FN