17.000 flere børn overlever dagligt

På verdensplan er børnedødeligheden næsten halveret siden 1990. Alene i 2012 oplevede 6 millioner flere børn at fejre femårs fødselsdag i forhold til 1990.

FN