9 ud af 10 unge kan læse og skrive

Andelen af unge mellem 15 og 24, der kan læse og skrive, er siden 1990 steget fra 83 til 91 % på verdensplan, og kløften mellem kønnene bliver mindre.

FN