Asiatiske mødre får jordemoderhjælp

Andelen af fødsler i Sydøstasien, der foregår med uddannet sundhedspersonale som jordemoder eller sygeplejersker, er steget fra 49 % til 82 % mellem 1990-2014.

FN