Bæredygtigt boom i USA

I USA er andelen af formuer, der forvaltes efter bæredygtige principper, fjortendoblet siden 1995.

Forum for Sustainable and Responsible Investment