Bedre toiletforhold i Angola

I Angola havde kun 31 procent af befolkningen adgang til ordentlige toilet- og badeforhold i 1992. I dag er det tal næsten fordoblet.

Verdensbanken