Bestanden af bjerggorillaer stiger

Mens der i 2008 var 680 bjerggorillaer, er det tal i dag på over 1000. Dermed er bjerggorillaen gået fra at være ’kritisk truet’ til at være ’stærkt truet’.

IUCN