Bomber bliver ryddet i Laos

Mere end 1 mio. ueksploderede bomber fra Vietnamkrigen er blevet fjernet i Laos siden 1996. Hver fjerde landsby er dog stadig i farezonen.

UNDP