Danmark ses som klima-forbillede

Selvom hver dansker udleder meget CO2, ligger Danmark forrest i en sammenligning af 25 landes klimaindsats, bl.a. ved at gå væk fra fossile brændstoffer.

Bloomberg, DRAX