Færre børn giftes væk

Udbredelsen af barnebrude falder. I 1985 blev 12% af verdens piger gift, før de fyldte 15 år. I 2010 var tallet 8%. Det sker især i Sydasien og syd for Sahara.

Unicef