Færre mord i Colombia

I Colombia er mordraten faldet med over 50 procent fra 2002 til 2010. Årsagen er især mindre narkorelateret kriminalitet.

Human Security Report 2013