Færre selvmord i verden

Selvmordsraten har været langsomt faldende i verden de sidste årtier. I 2000 tog 12,2 ud af hver 100.000 deres eget liv, men tallet er nu faldet til 10,7.

World Bank (WHO data)