Flere bæredygtige fisk i nettet

MSC-mærket for bæredygtigt fiskeri sidder nu på 9,4 % af den globale fangst. Det er næsten en fordobling siden 2010, og ordningen har givet flere fisk i havet.

MSC