Flere børn overlever i Iran

Børnedødeligheden er faldet til en tredjedel i Iran siden 1990. Samtidig får de iranske kvinder i gennemsnit nu kun halvt så mange børn.

World Bank Data Book