Langt flere børn overlever i Nepal

På 25 år er børnedødeligheden i Nepal faldet til en tredjedel. Fra 108 børn pr. 1000 fødsler i 1990 til 33 for hver tusind fødsler i 2014.

UNDP