Flere fødsler med jordmoder

Antallet af fødsler i Sydasien og Afrika syd for Sahara, hvor der er en sundhedsfagligt uddannet person til stede, er steget med mindst 10 procent siden år 2000.

FN