Fremgang for den truede søko

Antallet af søkøer i Florida er femdoblet siden 1991. Det skyldes blandt andet bedre beskyttelse mod, at de sindige dyr bliver ramt af speedbåde.

US Fish and Wildlife Service