Grøn energi overhaler sort

Verden installerer nu mere grøn energi hvert år, end vi udbygger de gammeldags energikilder. Det sker, selvom kul og olie får fire gange større statstilskud.

FN