Indonesien beskytter truet natur

Den indonesiske præsident har indført stop for ødelæggelse af landets jungle-tørvemoser, hvor blandt andet orangutanger lever.

UNEP