Investeringer i vedvarende energi

På trods af den lave oliepris er de globale investeringer i vedvarende energi steget med 17% i 2014.

UNEP