Jordemødre hjælper i Nordafrika

Andelen af fødsler i Nordafrika, der sker ved hjælp af uddannet personale som jordemødre eller sygeplejesker, er næsten fordoblet fra 47 % til 90 % siden 1990.

FN