Kenya er mobil

Omkring 60 pct. af de kenyanere, der lever for under 2,5 dollars om dagen, har i dag en mobiltelefon. Det giver bedre viden og mere vækst.

Verdensbanken