Kraftig vækst i økologisk landbrug

Verden har femdoblet sit samlede areal af økologisk landbrugsjord siden 1999. Det er dog stadig kun 1,4 procent af landbrugsjorden, der dyrkes økologisk.

IFOAM