Kvinder får flere jobs globalt

40 ud af 100 lønnede stillinger uden for landbrugssektoren er i dag besat af kvinder. Det er en betydelig forbedring siden 1990.

FN