Malaria faldet med 92% i Eritrea

Mellem 1998 og 2006 faldt antallet af malariatilfælde i Eritrea med hele 92% ved at dræne malariamyggens ynglepladser, sprøjte myggegift og dele myggenet ud.

Verdensbanken