Mere sikker sex i Afrika

I Afrika er brugen af prævention blandt gifte og samlevende kvinder mellem 14-49 år steget fra 28 procent i 1990 til 44,3 procent, viser seneste tal fra 2012.

MDG Progress Report Africa 2015