Øget beskyttelse mod oversvømmelser

I Bangladesh har undervisning i at bygge dæmninger og forbedre veje gjort tusindvis af udsatte familier i stand til at sikre deres hjem mod oversvømmelser.

FN's fødevareprogram