Ozonhullet bliver mindre

Siden 1990 er brugen af ozonnedbrydende stoffer næsten udryddet. Ozonhullet bliver nu mindre og mindre. Det er anslået, at ozonlaget er genoprettet i 2050.

FN