Partnerskab beskytter skov

Ulovlig skovhugst er faldet med ti procentpoint i Indonesien og Ghana, efter landene indgik partnerskabsaftaler med EU om bæredygtigt skovbrug.

ACCESS EUROPE Research Paper No. 2016/02