Rent vand til flere i Uganda

Fra 1995 -2008 er antallet af mennesker, der har adgang til rent vand steget fra 39% til 64%.

Development Progress