Seksdoblet beløb til bæredygtighed

På verdensplan er investeringer i vedvarende energi seksdoblet mellem 2004-2014. I 2014 blev der i alt investeret 270 milliarder dollars i bæredygtig energi.

FS UNEP