Slum på retur

Siden 2000 er andelen af verdens byboere, der bor i slumområder, faldet fra næsten 30% til 23%. Antallet af slumbeboere er dog vokset pga. befolkningstilvækst.

The Sustainable Development Goals Report 2018