Stærkere love mod vold

Siden 2014 har 52 lande styrket deres lovgivning for at beskytte piger og kvinder bedre mod vold.

UN Women