Tuberkulose går hastigt nedad

Kampen mod tuberkulose går hurtigt fremad. Der lever nu 40 % færre mennesker med tuberkulose end i 1990, og i samme tidsrum er dødsraten faldet 45 %.

WHO og Verdensbanken