Verdens energi er grønnere

Nu stammer en femtedel af verdens strømforsyning fra vedvarende energikilder. Til dels fordi mange udviklingslande nu også benytter grønnere energikilder.

FN's miljøprogram