Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

7.1
Inden 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og moderne energiforsyning, der er til at betale.

7.2
Der skal være betydeligt mere bæredygtig energi i den globale energiforsyning inden 2030.

7.3
Inden 2030 skal vi blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

7.a
Vi skal blive bedre til at samarbejde og give adgang til forskning i ren energi inden 2030, blandt andet inden for vedvarende energi, energieffektivitet og renere og mere avanceret brug af fossile brændsler. Desuden skal vi fremme investeringer i infrastruktur og ren energiteknologi.

7.b
Inden 2030 skal vi udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Det gælder især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, og det skal ske i overensstemmelse med landenes respektive støtteprogrammer.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk.Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoals.org

Kæmpe fald i kulkraft

En gade med soldrevne lygtepæle i Nepal. CC-BY-ND Samir Jung Thapa

Analyse: Fremtidens virksomheder er bæredygtige

Manden som tegnede en bedre verden

“Har du hørt verdens bedste nyhed?”

Vi har en plan for verdens fremtid

Bedstemødre tænder op i Burkina Faso

Chile satser stort på solceller

Solenergi i ministørrelse boomer i Afrika

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere