Mål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

16.1
Vi skal reducere alle former for vold og voldsrelaterede dødsfald overalt.

16.2
Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

16.3
Vi skal fremme lov og orden både på nationalt og internationalt niveau. Samtidig skal vi sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt.

16.4
Inden 2030 skal vi i betydelig grad begrænse ulovlige strømme af penge og våben. Vi skal blive bedre til at opspore stjålne genstande og få dem tilbage til de rette ejere, og vi skal bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet.

16.5
Vi skal markant nedbringe omfanget af korruption og bestikkelse af alle slags.

16.6
Vi skal udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7
Vi skal sikre, at vi tager beslutninger på en responsiv, inkluderende, deltagerbaseret og repræsentativ måde, på alle niveauer.

16.8
Vi skal gøre udviklingslandenes deltagelse i de overstatslige organisationer bredere og stærkere.

16.9
Inden 2030 skal vi give alle mennesker en lovlig identitet, inklusiv fødselsregistrering.

16.10
Vi skal sikre offentlig adgang til information og beskytte de fundamentale frihedsrettigheder. Det skal ske i overensstemmelse med national lovgivning og internationale aftaler.

16.a
Vi skal styrke de relevante nationale institutioner for at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet. Det skal blandt andet ske gennem internationalt samarbejde, og kapaciteten skal især styrkes i udviklingslandene.

16.b
Vi skal fremme og håndhæve ikke-diskriminerende lovgivning og politiske beslutninger for bæredygtig udvikling.

Dette er Verdens Bedste Nyheders egen oversættelse af Verdensmålenes delmål fra engelsk til dansk.Vi har gjort os umage for at gengive delmålene korrekt, og samtidig gøre dem mere læsbare.

Se den oprindelige engelske aftaletekst som FN har vedtaget her: GlobalGoals.org

Rwanda får bedre arbejdsvilkår

Analyse: Nye kræfter mod korruption

Brasilien klar med en slags dansk Nem-ID

Menneskerettigheder slår rod i Vestafrika

Manden som tegnede en bedre verden

“Har du hørt verdens bedste nyhed?”

Spejdere styrker unge i Tunesien

Freden er kommet til ’verdens farligste by’

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere

Læs mere