Arnold Busck

Arnold Busck kan som en større detailkæde have en vigtig rolle i at fremme verdensmålene – og meget gerne sammen med Verdens Bedste Nyheder. Så derfor har vi dedikeret Verdens Bedste Morgen den 7. september til at dele avisen ud i alle vores 31 butikker landet over.

Helle Busck Fensvig, administrerende direktør i Arnold Busck

Erhvervslivet er en vigtig brik i opfyldelsen af FN’s verdensmål og som virksomhed handler målene på den ene side om at tage ansvar, men også om at se muligheder. Som dansk virksomhed kan det være nærliggende at tro, at verdensmålene kun berører udviklingslandene. Og det er sandt nok, at udfordringerne er størst i disse lande, men tingene hænger sammen og Arnold Busck kan som en større detailkæde have en vigtig rolle i at fremme et eller flere af disse mål sammen med vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Verdensmålene

FN’s Verdensmål 4 om god uddannelse har vi valgt som vores ene fokusområde, fordi vi længe har arbejdet med at tage ansvar for børns læring. Vi støtter nogle indsatser, der kan være med til at sikre, at flere børn og unge får en uddannelse, kommer i arbejde og får et godt liv – også i Danmark. Her er bl.a. vores partnerskab med Red Barnet et vigtigt element.

FN’s Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug er et oplagt fokusområde for en detailkæde som Arnold Busck, der lever af vores kunders forbrug. Vi har derfor både fokus på ansvarlighed i driften af vores 31 butikker, samtidig med at vi arbejder med ansvarligt forbrug sammen med vores kunder, fx ved at bytte bøger gratis i vores Byttebogsreol og at opfordre vores kunder til at spare på plastikposerne ved at medbringe et stofnet eller købe et Mere mellem linjerne stofnet.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder