Bestseller

I vores daglige arbejde bidrager vi til adskillige af Verdensmålene, og ét af vores største fokusområder er at sikre en bæredygtig udvikling i vores leverandørkæde. Vi arbejder bl.a. for at sikre gode arbejdsforhold på fabrikkerne samt at minimere den miljømæssige påvirkning fra produktionen.

Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager, BESTSELLER

BESTSELLER er en dansk familieejet modevirksomhed etableret i 1975. Vores mere end 20 brands sælger tøj, sko og accessories til mænd, kvinder og børn i ca. 2.700 butikker og i ca. 15.000 stormagasiner over det meste af verden.

BESTSELLER er indgået i partnerskab med Verdens Bedste Nyheder, da vi har en fælles interesse i at kommunikere positive nyheder om bæredygtighed. I BESTSELLER arbejder vi på at integrere bæredygtighed i vores virksomhed og i vores leverandørkæde. Det er en proces, og der er mange udfordringer, som vi forsøger at adressere i fællesskab med relevante partnere. Vi mener nemlig, at modebranchens udfordringer bør adresseres i fællesskab, da vi sammen står stærkere i kampen om at skabe langsigtede bæredygtige forbedringer. Derfor bakker vi også op om Verdensmålene.

I vores arbejde med bæredygtighed bidrager vi til adskillige af Verdensmålene, men vi har særligt stort fokus på mål 1, 5, 8 og 12.

Mål 1: Afskaf fattigdom

Vi producerer vores varer i mere end 25 lande, hvor vi bidrager til at skabe økonomisk vækst og jobs til mange tusinde mennesker samt til at udvikle og forbedre lokalsamfundene.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Tekstilleverandørkæder består overvejende af kvinder, og i mange lande har kvinder ikke de samme rettigheder som mænd. Derfor arbejder BESTSELLER for at udbrede kendskabet til kvinders rettigheder i vores leverandørkæde og styrke kvinderne i at varetage deres egne interesser. Vi samarbejder bl.a. med den uafhængige organisation BSR om at øge kvinders kendskab til almen sundhed og ernæring.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

BESTSELLER ejer ikke selv fabrikker, men vi arbejder tæt sammen med vores leverandører om at sikre gode arbejdsforhold på deres fabrikker. Vi har lokale medarbejdere i alle vores største produktionslande, som udelukkende arbejder med at skabe langsigtede bæredygtige forbedringer på fabrikkerne. Derudover samarbejder vi med relevante partnere, som fx fagforeninger og NGO’er, der kan bidrage til at løse specifikke udfordringer.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi er bevidste om vores ansvar for at sikre, at vores produkter produceres med omtanke for mennesker og miljø. Via medlemskaber i bl.a. Better Cotton Initiative, Global Fashion Agenda og Sustainable Apparel Coalition (SAC) samarbejder vi med førende tekstil- og fodtøjsbrands, leverandører, NGO’er m.fl. om at reducere de sociale og miljømæssige påvirkninger i industrien.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Del

BESTSELLER’s deltagelse i Verdens Bedste Nyheder

I år har vi bidraget til at udbrede kendskabet til Verdens Bedste Nyheder blandt vores ca. 3.000 medarbejdere i Danmark i form af uddeling af avis og postkort på Verdens Bedste Morgen d. 8. september. Derudover annoncerede vi vores nyligt indgåede partnerskab med Verdens Bedste Nyheder på vores intranet, hvor vi når ud til mere end 4.000 medarbejdere i 21 lande.

Relaterede Nyheder