Butler’s Choice

I Butler’s Choice anser vi ansvarlighed som en forudsætning for et kvalitetsprodukt

Jacob Stokkebye, direktør og ejer, Butler’s Choice

Butler’s Choice er en handels­virksomhed inden for fødevarer af høj kvalitet. Vores hovedprodukter er seafood, is og brød. Butler’s Choice ligger i Kerteminde, og har i alt ni ansatte fordelt på Danmark og Indien. Og vi sætter en ære i at samarbejde med leverandører, der deler vores kærlighed for høj kvalitet, den gode smag og ansvarlighed.

Butler’s Choice blev etableret i 1997 med import af fisk og skaldyr og et ønske om at øge kvalitet og ansvarlighed inden for kategorien i supermarkederne. Derfor har vi i dag en af branchens mest veldokumenterede ansvarlighedspolitikker for indkøb af fisk og skaldyr. I Butler’s Choice handler vi med seafood fra MSC- og ASC-certificerede fiskerier. Desuden er vi tilsluttet FN’s Global Compact – verdens største CSR-initiativ.

I 2010 stiftede vi Choice Foundation. Gennem fonden har vi gennemført en række projekter for at skabe bedre levevilkår for de lokale fiskersamfund, hvorfra vi køber vores rejer. Choice Foundation arbejder for bedre sundhed og uddannelse for børn og familier af arbejdere i den globale leverandørkæde

Otte år med Verdens Bedste Nyheder

Butler’s Choice deltager i Verdens Bedste Nyheder, for ottende år i træk. Vi spreder de gode budskaber via vores hjemmeside, de sociale medier og hvor der ellers er en oplagt anledning til at kommunikere. Vi har tidligere bragt Verdens Bedste Nyheder på vores emballage med bl.a. tigerrejer fra Vietnam.

I Butler’s Choice arbejder vi med Verdensmålene, fordi vi vil bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid for alle. Vi fokuserer på fire Verdensmål, hvor vi igennem vores kerneforretning og måden vi driver vores virksomhed på bedst kan bidrage. Det drejer sig om:

Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene

Vi arbejder i henhold til SA 8000s retningslinjer, der indebærer, at man ikke må diskriminere på nogen måder, heller ikke i forhold til køn. Vi arbejder specifikt for at sikre gode forhold og muligheder for de mange kvindelige arbejdere på rejefabrikkerne.

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi arbejder ud fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sikrer et stabilt arbejdsmiljø. Vi har haft eget kontor i Vietnam og Indien siden hhv. 2000 og 2003 (vi lukkede kontoret i Vietnam i 2017). Og har dermed bidraget til jobskabelse og økonomisk vækst gennem køb af seafood fra lokale fiskesamfund i begge lande.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

For Butler’s Choice er ansvarlighed forudsætningen for et kvalitetsprodukt. Vi arbejder både med at sikre den miljømæssige og sociale bæredygtighed inden for alle tre kategorier – seafood, is og brød.

Mål 14 – Livet i havet

Vi har en af branchens mest veldokumenterede ansvarlighedspolitikker for indkøb af fisk og skaldyr. Butler’s Choice er certificeret til at handle med fisk og skaldyr fra MSC- og ASC-certificerede fiskerier.

I vores fond, Choice Foundation, bidrager vi gennem skole- og sundhedsprojekter specielt til Mål 3: Sundhed og trivsel, Mål 4: Kvalitetsuddannelse, Mål 5: Ligestilling mellem kønnene, Mål 6: Rent vand og sanitet.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Del

Butlers Choice partner Verdens Bedste Nyheder Verdensmål

Det gør vi

  • 2013-2018: Bringer Verdens Bedste Nyheder på hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbrev
  • 2012: ”Kampen mod fattigdom bærer frugt” logo på emballagen af 20.000 pakker med hele store tiger rejer fra Vietnam.
  • 2011: Særligt Pangasius/Verdens Bedste Nyheder budskab på emballagen af 60.000 pakker Pangasius-fisk

Relaterede Nyheder