C&C Travel

Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, fordi vi tror på, at virkeligheden er positiv. Vi vil gerne være med til at vise virkeligheden og de gode historier.

Luca Harrasser Burmeister, administrerende direktør

C&C Travel har skræddersyet rejser i 30 år. Vores motto er ”Rejser med et menneskeligt ansigt”, og derfor skaber vi rejser, hvor mennesker møder mennesker i øjenhøjde. Vi støtter Verdens Bedste Nyheder, fordi vi arbejder med Verdensmålene. Det er nemlig vigtigt for os, at vores rejser også beriger det land, som vores gæster møder, når de rejser. 

Miljø og CO2-neutrale rejser

I C&C Travel har vi et CSR-udvalg, der sikrer, at vi bruger så lidt el og papir på vores kontorer som muligt, at vi kun benytter os af vindenergi, og at vi reducerer og sorterer vores affald og genbruger, når vi kan.  

Når vi vælger hotel, forsøger vi at vælge hoteller, der har en CSR-politik ift. affald, energi, vand og arbejdsforhold – og praktiserer den. Vores øvrige lokale leverandører støtter vi, når de fx vil skifte til solenergi eller starter affaldssortering. 

Vi har derudover startet et projekt, der går ud på at genplante palmer i Filippinerne i områder, der har været hårdt udsat for tyfoner. Kokospalmer er CO2-reducerende, og det betyder, at nu hvor vi har plantet omkring 40.000 kokospalmer, som bruger omkring 12.000 tons CO2 om året, er alle vores rejser CO2 neutrale. Palmerne er samtidig en langsigtet løsning, som sikrer landmændene og deres familier en stabil og bæredygtig levevej.  

Bæredygtig og lokal vækst

Vi skræddersyr vores rejser sammen med lokale partnere, som vi udvælger ud fra præmissen om, at lokal vækst er bæredygtig vækst. Samtidig benytter vi os af lokale guider og udflugter, der er til gavn for lokalmiljøet. Et godt eksempel er en af vores udflugter i Bali, hvor vores gæster bliver vist rundt i området af tidligere kvindelige tiggere, der nu fungerer som guider. Og hvem kender området bedre end dem? Et andet eksempel er, da C&C Travels grundlægger Enrico var i Sri Lanka og mødte Dinesh. Han var en lokal turoperatør, der på grund af manglen på turister under borgerkrigen havde taget arbejde som chauffør. Enirco og Dinesh oplevede borgerkrigens afslutning sammen, og 11 dage senere modtog Dinesh og hans bror Rasith de første C&C gæster i Sri Lanka. Siden har de modtaget over 10.000 gæster. 

Mindre sult og fattigdom

Igennem vores selvstændige velgørende forening C&C Hjælpeprogrammer opfordrer vi hvert år vores kunder til at støtte den årlige Operation Julepakke. Her tager et hold af frivillige til Filippinerne og deler mad, tøj og legetøj ud til folk i fattige landsbyer. 

Vi støtter også langsigtede og mere holdbare løsninger, hvor vi fx har delt grise ud, så landsbyens beboere kunne avle på dem og dermed have mad gennem længere tid. Senest har vi delt fiskerbåde ud på øen Masbate i Filippinerne for på den måde at kunne brødføde en hel familie i lang tid. C&C Travel har desuden doneret 500.000 til C&C Hjælpeprogrammer, der har stået for bygning af 20 huse i landsbyen Pampango i Filippinerne. Et projekt, der har givet 20 familier tyfonsikkert tag over hovedet.  

Øjenoperationer i Filippinerne og Colombia

Siden 2009 har C&C Travel og C&C Hjælpeprogrammer hvert år udført øjenbehandlinger og -operationer blandt Mangyan-folket, der bor i bjergene omkring Coco Beach i Filippinerne. Projektet startede, fordi Enricos gode ven Berth var ved at miste synet. Grå stær er et stort problem blandt Mangyan-folket, og Enrico fik arrangereret et hold læger og sygeplejersker til at komme fra Manila og ned til Mindoro for at behandle folk. Få penge rækker meget langt i dette projekt, fordi både læger og sygeplejersker arbejder frivilligt, og effekten er så ubeskrivelig stor, fordi mange af patienterne er næsten eller helt blinde og faktisk genvinder synet.  

I Colombia er det kun 5 procent af folk uden for byerne, der har adgang til en øjenlæge. Derfor samarbejder vi med Patrulla Aerea Civil Colombiana, som C&C Travels agent i landet arbejder frivilligt for. De har små propelfly og et mobilt hospital med en masse frivillige læger og sygeplejersker, og de hjælper på årsbasis omkring 18.000 mennesker med øjenbehandlinger. 

Rent drikkevand og gode uddannelser

Mange skoler i Thailand mangler rent drikkevand, og derfor er både elever og lærere ofte syge. Får en skole rent vand, viser erfaringen, at det betyder lavere fravær, og efter et stykke tid også højere karaktergennemsnit. Derfor har vi valgt at give vandrensningsanlæg til skoler i Thailand, både for børnenes og lærernes helbred men også for at højne børnenes uddannelse og derved fremtidige muligheder for at klare sig godt. Derudover har vi hjulpet skoler med alt lige fra skolebænke og tasker til uniformer og bøger i Nepal, Burma og Thailand, og vi har bygget skoler i både Sri Lanka og Filippinerne.  

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Det gør vi:

Vi spreder Verdens Bedste Nyheder igennem vores nyhedsmail. 

Relaterede Nyheder