D-S Sikkerhedsudstyr A/S

Vi vil bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid for alle

Theis Dræberg, Adm. direktør, D-S Sikkerhedsudstyr A/S.

D-S Sikkerhedsudstyr A/S er totalleverandør inden for sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler til arbejdsmarkedet, private og det offentlige.

Fordi vores mål er sikkerhed, er vores vigtigste mærkesager: Høj kvalitet, leveringsdygtighed og det bredeste udvalg til at dække medarbejdere fra top til tå.

Vi ligger i Menstrup og har godt 20 ansatte på tværs af vores landsdækkende netværk af konsulenter. Foruden vores datterselskab euroquiPPE Ab i Sverige.

Arbejdssikkerhed er et yderst seriøst emne, hvorfor vi som leverandør af medarbejdernes beskyttelsesudstyr er lige så seriøse omkring kvaliteten af vores leverandører, så vi kan stå inde for de sikkerhedsprodukter, vi tilbyder.

Derfor samarbejder vi kun med nøje udvalgte leverandører, som vi bl.a. har vurderet på deres CSR-politikker og fremstillingsmetoder. F.eks. er det vigtigt for os, at vores leverandører så vidt muligt efterlever Verdensmålene og gerne bidrager aktivt til dem.

Vi er selv aktivt tilsluttet medlem af FN’s Global Compact – verdens største CSR-initiativ. Hvor vi også offentligt anfører hvordan vi arbejder med Verdens Bedste Nyheder i vores sociale strategi, hvor vi bl.a. støtter op om- og deler initiativerne og Verdensmålene på vores sociale medier.

Hos D-S Sikkerhedsudstyr arbejder vi med Verdensmålene, fordi vi vil bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid for alle. Vi fokuserer umiddelbart på tre Verdensmål hvor vi igennem voreskerneforretning og måden vi driver vores virksomhed på bedst kan bidrage. Det drejer sig om:

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Vi arbejder ud fra grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sikrer et stabilt arbejdsmiljø. Vi har tidligere succesfuldt implementeret medarbejdere fra det lokale jobcenter, og senest i 2015 havde vi et produktivt praktikforløb med to praktikanter i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, hvoraf en af disse praktikanter ydermere blev fastansat og inddraget i virksomheden efter endt uddannelse.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Ansvarlighed er et krav, når vi vælger vores leverandører med omhu for at tilbyde produkter af høj kvalitet, som er fremstillet ansvarligt og bæredygtigt. Det samme gælder vores egen produktion.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

Vi arbejder aktivt på at mindske klimaforandringer. Firmabiler bliver udvalgt med henblik på mindst muligt CO2 udslip. Vi mindsker aktivt papirforbruget år efter år for at fremme bæredygtigt skovbrug. Ligesom vi vejleder medarbejdere i ansvarlig omtanke ved energiforbrug.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

  • Vi reklamerer for Verdens Bedste Nyheder internt i vores intranet
  • Vi reklamerer stærk med det i alt hvad vi har eksternt materiale, samt messer vi deltager i.
  • Vi bidrager og forklarer med omhu vigtigheden af at vælge og bruge beskyttelse, som ikke belaster miljøet samt resten af verden omkring os yderligere.

Relaterede Nyheder