Danfoss

Danfoss bidrager til Verdensmålene gennem vores produkter og løsninger, der spiller en central rolle i kampen for et bedre klima, øget velstand og en bæredygtig verden. Vi løser udfordringer inden for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klima.

Flemming Lynge Nielsen, Bæredygtighedschef

Danfoss er en familieejet virksomhed med 25.000 medarbejdere, der arbejder for at skabe løsninger, som gør en forskel for mennesker, samfund og virksomheder verden over. Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige løsninger.

Vi arbejder målrettet med bæredygtighed og lægger stor vægt på at være en ansvarlig virksomhed på alle områder, både lokalt og internationalt. Vi integrerer de globale Verdensmål i virksomhedens bæredygtighedsarbejde, og inddrager målene i den løbende dialog med beslutningstagere, politikere og kunder verden over.

Danfoss arbejder gennem partnerskaber med en række organisationer som f.eks. FN’s initiativ ”Sustainable Energy for All (SE4ALL) om udvikling og implementering af effektive løsninger på de globale klima- og energiudfordringer gennem bedre udnyttelse af energien, reduktion af spildvarme fra industrianlæg og gennem optimering af processer i f.eks. vand- og spildevandsbehandlingsanlæg.
Vi er med til at gøre en forskel gennem vores produkter og viden, og ved se løsninger i stedet for problemer. De globale Verdensmål er et fantastisk udgangspunkt for at italesætte bæredygtighed i en global kontekst.

Danfoss arbejder med Verdensmålene, fordi det giver god mening og fordi målene passer godt ind i virksomhedens strategi. 12 af de 17 Verdensmål understøttes af Danfoss’ ”Core & Clear” strategi og de fire vækstområder, der er udpeget af virksomhedens øverste ledelse: Infrastruktur, fødevarer, energi og klima.

Mål 6: RENT VAND OG SANITET

Vi samarbejder med byer og rådgivere om at optimere anlæg til vand og spildevand, f.eks. Marselisborg rensningsanlæg i Århus, hvor anlægget nu producerer 90 procent mere energi, end det selv bruger. Vand er en vigtig men også energikrævende ressource, da op mod 40 procent af energiforbruget i en kommune går til at håndtere vand og spildevand.

Mål 7: BÆREDYGTIG ENERGI

Samarbejdet med globale organisationer og initiativer som Sustainable Energy for All er med til at forbedre energieffektiviteten i industri og boliger. Overskudsvarme fra f.eks. supermarkeders kølediske, der bliver brugt til at lave fjernvarme i boligområder, er med til at reducere behovet for produktion af varme. Det mindsker forbruget af fossile brændsler, og har dermed en gavnlig virkning på den globale opvarmning.

Mål 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Verdens byer oplever en stigende befolkning og mange flytter fra land til by. Det medfører store udfordringer for energiforsyning, infrastruktur, affaldsbehandling og håndtering af fødevarer. Danfoss bidrager med intelligente løsninger, der sammenkobler produkter og bygninger med internettet, så digitalisering, ”Internet of Things”, og analyse af ”Big Data” gør det muligt effektiv at styre behovet for varme, køling og distribution af energi.

Mål 13: KLIMAINDSATS

Danfoss arbejder internt med at reducere eget energiforbrug og udledning af CO2 ved at effektivisere processer og bygninger. Det er lykkedes at forbedre Danfoss’ globale energieffektivitet med 36 procent siden 2007 ved at renovere bygninger og installationer. Danfoss har netop tilsluttet sig initiativet EP100, hvor vi forpligter os til at fordoble virksomhedens energiproduktivitet frem mod 2030.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Del

Relaterede Nyheder