Dansk Industri

Vores primære opgave er at hjælpe vores medlemmer til at forstå hvordan de kan arbejde med Verdensmålene, så de bliver i stand til at bruge dem strategisk i deres forretning

Thomas Bustrup, direktør, DI

DI har fra begyndelsen bakket op om Verdens Bedste Nyheder, senest ved at træde ind i bestyrelsen. Set med erhvervslivets briller er det vigtigt at bidrage til fortællingen om et mere nuanceret verdensbillede og om de mange fremskridt, som sker i verden. Det skaber tro og håb på, at de mange globale udfordringer, lige fra klimaforandringer til fattigdom og kønsdiskrimination, kan løses. Det er denne motivation, der skaber handling og driver en positiv udvikling, og virksomhederne er ofte motoren i denne fremdrift. Samtidig er Verdens Bedste Nyheder en god platform for nye partnerskaber for både DI og vores medlemsvirksomheder.

Samarbejdet mellem Dansk Industri og Verdens Bedste Nyheder har gennem årene resulteret i mange forskellige projekter og opgaver. Senest har vi i fællesskab udviklet en dansk version af SDG-kompasset, som vejleder virksomhederne i, hvordan de kan tilpasse deres strategier samt måle og styre deres bidrag til Verdensmålene. Et andet eksempel var under Women Deliver 2016, hvor DI og VBN i fællesskab kommunikerede budskaber og skabte opmærksomhed omkring behovet for mere ligestilling i ulandene. Vi var også fælles om at lave udstillingen ”Afrika under forandring” i Industriens Hus i 2014, og så bakker DI hvert år op om VBN-dagen, hvor vi deltager i uddelingen af VBN-aviser på Rådhuspladsen.

Vores medlemmer forventer, at vi som erhvervsorganisation kan hjælpe dem med at integrere Verdensmålene, så de kan arbejde med dem strategisk. Det har vi for eksempel gjort ved at udvikle en dansk version af SDG-kompasset sammen med Verdens Bedste Nyheder. Derudover arrangerer vi en række konferencer og workshops, blandt andet sammen med Udenrigsministeriet, som både inspirerer og motiverer virksomhederne.

I modsætning til 2015 Målene, så involverer de nye Verdensmål i langt højere grad erhvervslivet. Vores aktiviteter afspejler derfor mange af målene, fordi danske virksomheder har forskellige kompetencer, der samlet set omfatter en bred vifte af Verdensmålene.

Del

Det gør vi

“Når forholdene i udviklingslandene skal forbedres spiller den private sektor en helt afgørende rolle. Det er ikke mindst gennem handel og investeringer, at vi ser udvikling, og det er vigtigt at vi får en bred erkendelse af den kendsgerning. Det er Verdens Bedste Nyheder gode til at formidle til omverdenen, og derfor har DI i mange år støttet op og været partner.”
Thomas Bustrup, direktør, DI.

  • DI sætter fokus på Verdens Bedste Nyheder over for vores 10,000 medlemmer blandt danske virksomheder
  • DI sætter fokus på positive erhvervsrelaterede nyheder i udviklingslandene i forbindelse med kampagnen

Relaterede Nyheder