Dansk Mode & Textil

Som brancheorganisation for en industri, der ofte opererer med at outsource produktion, er vi bevidste om vores ansvar for at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig mode- og tekstilbranche – og vi ønsker at gå forrest i arbejdet med at fremme ansvarligheden

Pia Odgaard, CSR-chef, Dansk Mode & Textil

Dansk Mode & Textil er en nonprofit-brancheorganisation, der repræsenterer mere end 375 virksomheder inden for den danske mode- og tekstilbranche. Vi har siden 1895 været branchens naturlige omdrejningspunkt, og er i dag en moderne arbejdsgiver­organisation med dybtgående viden om og indblik i medlemmernes hverdag og udfordringer. Vores medlemmer kigger til os for rådgivning inden for blandt andet CSR, og vi tager vores ansvar som brancheorganisation alvorligt. Derfor har vi siden 2008 været engageret i UN Global Compact, hvis principper gennemsyrer vores rådgivning, politiske arbejde og aktiviteter.
dansk mode og tekstil bæredygtighed verdensmål csr
Som brancheorganisation for en branche, der ofte opererer med at outsource produktion, er vi bevidste om vores ansvar for at sikre en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig mode- og tekstilbranche – og vi ønsker at gå forrest i arbejdet med at fremme ansvarligheden. Med Verdens Bedste Nyheder ønsker vi at inspirere de danske virksomheder og samtidig sætte en streg under, at det rent faktisk nytter noget at engagere sig som virksomhed i samfundets udfordringer.

Som partner i Verdens Bedste Nyheder reklamerer vi for initiativet på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev, ligesom vi også formidler gode nyheder fra branchen for at inspirere til handlinger. Vi deler overbevisningen om, at det er nødvendigt at skabe et nuanceret og konstruktivt verdensbillede, og at en sådan nuanceret viden bidrager til at skabe motivation for handling blandt vores medlemmer.

Gennem vores rådgivning, politiske arbejde og engagement i udviklingsprojekter, arbejder vi med en lang række af Verdensmålene.

Vi rådgiver bl.a. vores medlemmer i at etablere socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige forretningsmodeller, der kan bidrage til målene om bl.a. at afskaffe fattigdom (Mål 1), sikre sundhed og trivsel (Mål 3), fremme ligestilling mellem kønnene (Mål 5), skabe anstændige jobs og økonomisk vækst (Mål 8), og sikre ansvarlig forbrug og produktion (Mål 12).

Vi engagerer os i en lang række projektsamarbejder med NGO’er, udviklingsorganisationer og lokale myndigheder. Bl.a. søsatte Dansk Mode & Textil et projekt i Tirupur, Indien, hvis formål var at støtte den miljømæssige fremdrift og fremme nordiske kunders sourcing af miljømærkede tekstiler fra regionen. På nuværende tidspunkt leder vi Step-Up projektet, støttet af Danida, som er målrettet tekstilproduktionen i Bangladesh og har til formål at opbygge CSR- og produktivitetskompetencer hos både de bengalske brancheorganisationer og leverandører og fremme forståelsen af CSR som en business driver i et højrisiko-produktionsland.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder