FirmaSynergi

FirmaSynergi bidrager primært til Verdensmålene ved at udbrede kendskabet til samfundsansvar og bæredygtighed gennem rådgivning og foredrag til virksomhedsejere

Stina Løndahl Henriksen, Virksomhedskonsulent

FirmaSynergi støtter op om Verdens Bedste Nyheder, fordi det giver rigtig god mening at involvere virksomheder i at sprede budskabet om, at fattigdomsbekæmpelse rent faktisk hjælper, og alle skal være med, og alle kan gøre noget. Det giver specielt god mening for FirmaSynergi, der arbejder med at rådgive virksomheder i at skabe den røde tråd mellem samfundsansvar og forretningsudvikling.

FirmaSynergi er med til den årlige morgenevent, og i tiden op til eventen og længe efter indgår forskellige VBN-logoer i al korrespondance. VBN-nyheder bliver delt på Facebook og LinkedIn, og FirmaSynergi viser sin støtte til Verdens Bedste Nyheder på hjemmesiden.
Ud over at FirmaSynergi rådgiver virksomheder i ansvarlig virksomhedsdrift, forsøger Stina også at udbrede kendskabet til Verdensmålene på den lokale skole.
FirmaSynergi arbejder ikke specifikt med et eller flere Verdensmål, men en stor del af Stinas bestyrelsesarbejde er tæt knyttet til arbejdet med Verdensmålene Bæredygtig energi (Mål 7), Klimaindsats (Mål 13) og Bæredygtige byer og lokalsamfund (Mål 11), da disse områder ligger tæt op ad virksomhedernes kernekompetencer og forretningsområder. Stina ser desuden Partnerskaber for handling (Mål 17) som en nødvendighed for at lykkes med mange af målsætningerne.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Det gør vi

  • Opdateringer på Facebook og LinkedIn (inkl. diverse relevante grupper) løbende året igennem, men specielt i kampagneperioden
  • Opdaterer hjemmesiden med logo og link til kampagnen
  • Bruger logo og link til kampagnen på alle udgående mails fra FirmaSynergi i kampagneperioden
  • Bruger logo på brevpapir i alle breve, der går ud i kampagneperioden
  • Aktivt med i VBN’s morgenevent

Relaterede Nyheder