KEA – Københavns Erhvervsakademi

KEA-studerende er en vigtig målgruppe ift. Generation Verdensmål. På specialet Communication Design & Media arbejder de studerende målrettet med Verdensmålene, og da undervisningen kredser omkring bæredygtighed og begrebets mange facetter, var det et indlysende valg at tage kontakt til Verdens Bedste Nyheder. Desuden er konstruktiv journalistik brugbar, som begreb og metode for vores studerendes forståelse af kommunikation som social driver.

Rasmus R. Simonsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Erhvervsakademi

På KEA har vi et ønske om at gøre vores studerende til aktive medlemmer af Generation Verdensmål. I forbindelse med modulet Konceptuel Kommunikation på professions­bachelor­uddannelsen i Design & Business fik vores studerende til opgave at inddrage de andre studerende på KEA og få dem til at tage stilling til, hvad det betyder for dem at være en del af Generation Verdensmål – altså den historisk store generation af unge, der især kommer til at arbejde med at løse klodens udfordringer, som FN’s Verdensmål danner rammen om.
Vores studerende arbejdede i grupper med et bestemt Verdensmål, og d. 8. september som en del af Verdens Bedste Morgen konstruerede de forskellige ”kommunikations-zoner” på campus, hvor forbipasserende blev inviteret til at interagere med de forskellige konceptløsninger, vores studerende havde udviklet.

KEA og Verdensmål 5

Ovenstående er et eksempel på, hvordan vi bidrager til Verdensmålene ved at inddrage de studerende i en udvikling af kommunikationskoncepter, der retter sig mod at involvere forskellige brugere i at tage aktiv del i relevante problemstillinger. På næste semester planlægger vi et samarbejde med LGBT Danmark for at belyse Verdensmål 5 i inddragelsen af en specifik case, som tager udgangspunkt i chikane på arbejdspladsen. At få danske virksomheder til at forstå vigtigheden i at synliggøre de problemstilliner, som LGBT+ personer rammes af på arbejdsmarkedet byder på udfordrende kommunikationsopgaver.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder