KLS PurePrint

Igennem de sidste 15 år har vi arbejdet målrettet på at blive verdens grønneste trykkeri, og har på alle relevante områder udviklet virksomheden til at være så bæredygtig som mulig. Da Verdensmålene blev vedtaget følte vi, at der nu endelig er kommet et overskueligt og forståeligt overblik over verdens store udfordringer. Det vil vi rigtig gerne støtte, og meget gerne også bidrage til, at flere og flere virksomheder arbejder bevidst med at gøre verden til et bedre sted for os alle sammen.

Kasper Larsen, Kommerciel Direktør / CCO

Vi er med i Verdens Bedste Nyheder fordi vi gerne aktivt vil bidrage til at kendskabet til Verdensmålene bliver endnu større, og for at påvirke vores kunder og samarbejdspartnere til konkret at komme i gang med at arbejde med målene.

Vi har udviklet verdens første 100 % biologisk nedbrydelige tryksager og emballage, helt uden skadelige kemikalier og tungmetaller. Samtidig er vi Cradle to Cradle certificeret, og det indbefatter at vi på både sundhedsområdet, inden for ansvarlig produktion og cirkulær økonomi samt på klima området er kommet rigtig langt, og hele tiden arbejder på at blive endnu bedre og mere bæredygtig.

Verdensmålene

Udover vores eget arbejde med at udvikle virksomheden i en retning, som i endnu højere grad lever op til så bæredygtige kriterier som muligt, arbejder vi også med projekter som vil få andre virksomheder, skoler m.v. til at arbejde konkret med Verdensmålene – og som vil være med til at øge kendskabet til FN’s Verdensmål.

Vi arbejder med syv Verdensmål, nemlig målene 3, 6, 7, 11, 12, 13 og 15.

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

VERDENSMÅL 3

Arbejdet med nr. 3, som omhandler sundhed og trivsel, er videreudviklingen af tryksager og emballage som er helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller. Specielt emballage er et problemområde, og flere og flere analyser viser, at der er uønskede og sygdomsfremkaldende stoffer i visse emballager. Det vil vi meget gerne være med til at udrydde.

Verdensmål 12

Arbejdet med nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion, omhandler respekten for ressourcer. Alt træ til vores certificerede papir og karton kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug, og vi arbejder ligeledes bevidst med den cirkulære tankegang, så der bl.a. ikke genereres affald.

Verdensmål 13

Endelig arbejder vi med verdensmål nr. 13, Klimaindsats. Allerede i 2009 blev vi CO2 neutrale, som det første trykkeri i Skandinavien, og vi arbejder fortsat med at reducere klimabelastningen. Bl.a. bruger vi kun energi fra vores egen vindmølle til vores store trykmaskiner, og alle vores firmabiler er elbiler.

Relaterede Nyheder